چاپ

مشکل در ذخیره فایل word به فرمت HTML

نگارش یافته توسط رضا زاهدی نژاد. قرار گرفته در مقالات کامپیوتری

هنگام ذخیره فایل ورد (word) به html مشکلی در نمایش عکس های فایل HTML در مرورگر های مختلف پیش می اید. یعنی هنگامی که فایل HTML بدست آمده از نرم افزار ورد را با یک مرورگر باز میکنیم، عکس ها  نمایش داده نمیشود. برای حل این مشکل ....

 

 

 

 

 

برای حل این مشکل ابتدا فایل ذخیره شده با فرمت HTML را با یک ابزار ویراش متن مثل نوت پد پلاس پلاس (++Notepad) باز کنید.

بدنبال کد زیر بگردید :

 <v:imagedata src = ...> 

 سپس کد بالا را با این کد جایگزین نمایید:

 

<img src = ...>

 

برای مثال در صورتی که کد عکس زیر را در متن فایل HTML به صورت زیر یافتید:

 

              <v:imagedata src="/dcsl_overview_files/image006.png" o:title=""/>

آن را به کد زیر تغییر دهید:

             <img src="/dcsl_overview_files/image006.png" alt="overview figure">

 کدهای  بالا ممکن است بعلت مشکل چپ چین شدن درست به نمایش در نیامده باشد. در اینصورت به عکس های زیر توجه نمایید:

wtohtml1

wtohtml2

 

اضافه کردن نظر