چاپ

انیمیشن زندگی یک موج سونامی

نگارش یافته توسط رضا زاهدی نژاد.

tsunami سونامي از زلزله هاي بستر دريا، حرکت ناگهاني و رانش‌هاي بستر دريا ، انفجارهاي زير دريايي  و سقوط اجرام آسماني به درون اقيانوس به وجود مي‌آيد که موجب تشکيل امواج عظيمي با سرعت بسيار بالا مي شود. زمين لرزه‌هاي رخ داده در اثر فرورانش، از موثرترين عوامل در ايجاد سونامي در کل جهان هستند. معمولا سونامي زماني که کف دريا بر اثر زلزله دچار برآمدگي ‌شود به وجود مي‌آيد.